Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Quy Nhơn - DQN

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Trường tuyển với mã trường DQN cho hệ Đại học chính quy, chuyên nghiệp

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DQN

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

Các ngành đào tạo Cử nhân sư phạm

         

Sư phạm Toán học

 

D140209

 

65

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Sư phạm Vật lí

 

D140211

 

65

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Sư phạm Hóa học

 

D140212

 

65

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Anh

Sư phạm Tin học

 

D140210

 

40

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Sư phạm Sinh học

 

D140213

 

55

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Sinh, Anh

Hóa, Sinh, Anh

Sư phạm Ngữ văn

 

D140217

 

60

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, Anh

Văn, Địa, Anh

Sư phạm Lịch sử

 

D140218

 

55

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, Anh

Sư phạm Địa lí

 

D140219

 

55

Toán, Lý, Hóa

Văn, Địa, Anh

Văn, Sử, Địa

Giáo dục chính trị

 

D140205

 

40

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Anh

Văn, Sử, Anh

Sư phạm Tiếng Anh

 

D140231

 

110

Toán, Văn, Anh

Giáo dục Tiểu học

 

D140202

 

80

Toán, Lý, Hóa

Văn, Sử, Địa

Giáo dục thể chất

 

D140206

 

40

Toán, Sinh, Năng khiếu

Giáo dục mầm non

 

D140201

 

80

Toán, Văn, Năng khiếu

Các ngành đào tạo Cử nhân khoa học

     

1710

 

Toán học

 

D460101

 

80

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Công nghệ thông tin

 

D480201

 

250

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Vật lí học

 

D440102

 

60

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Hóa học

 

D440112

 

80

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Anh

Sinh học

 

D420101

 

60

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Sinh, Anh

Hóa, Sinh, Anh

Quản lí đất đai

 

D850103

 

200

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Văn, Anh

Địa lí  tự nhiên

 

D440217

 

30

Toán, Địa, Anh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Văn, Anh

Văn học

 

D220330

 

150

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, Anh

Văn, Địa, Anh

Lịch sử

 

D220310

 

100

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, Anh

Tâm lí học giáo dục

 

D310403

 

40

Toán, Lý, Hóa

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Anh

Công tác xã hội

 

D760101

 

60

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Anh

Quản lý giáo dục

 

D140114

 

50

Toán, Lý, Hóa

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Anh

Việt Nam học

 

D220113

 

70

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Anh

Văn, Địa, Anh

Quản lí nhà nước

 

D310205

 

200

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Anh

Văn, Sử, Anh

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

 

280

Toán, Văn, Anh

Các ngành ĐT Cử nhân KT - QTKD

     

1250

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

 

400

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Anh

Toán, Lý, Anh

Kinh tế

 

D310101

 

250

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Anh

Toán, Lý, Anh

Kế toán

 

D340301

 

350

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Anh

Toán, Lý, Anh

Tài chính -  Ngân hàng

 

D340201

 

250

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Anh

Toán, Lý, Anh

Các ngành đào tạo Kỹ sư

     

730

 

Kĩ thuật điện, điện tử

 

D520201

 

180

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

D520207

 

150

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

 

D510103

 

150

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Nông học

 

D620109

 

50

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Sinh, Anh

Hóa, Sinh, Anh

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

D510401

 

200

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, AnhVùng tuyển sinh đại học: tuyển sinh trong cả nước. Không tuyển sinh Cao đẳng.

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 của các cụm thi do trường đại học chủ trì; chỉ tổ chức thi các môn năng khiếu vào ngành Giáo dục thể chất và Giáo dục mầm non.

Ngành Giáo dục thể chất: môn năng khiếu thi bật xa, gập thân và chạy cự ly ngắn; môn năng khiếu là môn thi chính được nhân hệ số 2 khi xét tuyển; yêu cầu thí sinh có thể hình cân đối, nam cao 1,65m nặng 45kg trở lên, nữ cao 1,55m nặng 40kg trở lên.

Ngành Giáo dục mầm non: môn năng khiếu thi hát, đọc diễn cảm và kể chuyện.

Ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh là môn thi chính được nhân hệ số 2 khi xét tuyển.

Các ngành sư phạm không tuyển thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Học phí: theo quy định của Chính phủ đối với trường công lập.

Ký túc xá tại trường: 4500 chỗ, ưu tiên cho sinh viên năm thứ nhất.

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-tin-tuy%E1%BB%83n-sinh-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-ch%C3%ADnh-quy-n%C4%83m-2016

DQN-Trường đại học Quy Nhơn

Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Website chính: www.qnu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (056)3846156, (056)3846803

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DQN-Trường đại học Quy Nhơn

Điểm chuẩn