LPS-Trường đại học Luật TP.HCM

LPS-Trường đại học Luật TP.HCM

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Website chính: www.hcmulaw.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: ĐT: (08) 3940.0989 - 112

Thông tin liên quan

THÔNG TIN
Bình luận