Khóa hoc Sửa Chữa Xe Máy Chuyên Sâu
        Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 1,200,000 đ - Chứng chỉ - Khai giảng: 15-09-2016
Solidworks Căn bản
        TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 1,600,000 đ - Giấy chứng nhận - Khai giảng:
Khóa học sửa chữa xe máy
        Trung tâm dạy nghề VINHEMPICH (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 3,800,000 đ - Bằng sơ cấp nghề - Khai giảng: 15-09-2016
Khóa học nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng
        Viện quản trị kinh doanh BMI (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 1,100,000 đ - Giấy chứng nhận - Khai giảng: 18-09-2016
Xuất nhập khẩu – hải quan
        gecedu (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 1,000,000 đ - Giấy chứng nhận - Khai giảng: 12-09-2016
Lớp khai báo thuế chuyên nghiệp
        gecedu (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 500,000 đ - Giấy chứng nhận - Khai giảng: 10-09-2016
UNLIMITED SUCCESS – THÀNH CÔNG KHÔNG GIỚI HẠN
        YUP - School of Entrepreneurs (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 0 đ - Loại khác - Khai giảng: 12-09-2016
Khóa học kỹ thuật thiết kế rập công nghệ may - Trường Quốc Thảo
        Trường Quốc Thảo (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 3,900,000 đ - - Khai giảng: 12-09-2016
Khóa Học Thiết Kế Thời Trang - Trường Quốc Thảo
        Trường Quốc Thảo (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 45,000,000 đ - Bằng sơ cấp nghề - Khai giảng: 12-09-2016
Khóa học Thiết Kế Mỹ Thuật Đa Phương Tiện
        FPT Arena Multimedia (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 68,000,000 đ - Chứng chỉ - Khai giảng: 15-09-2016
Khóa đào tạo lái xe hạng B2 - C
        Trung tâm dạy nghề Bách Việt (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 6,300,000 đ - Loại khác - Khai giảng: 14-09-2016
Lớp phục vụ bàn nhà hàng quốc tế
        Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 3,230,000 đ - Chứng chỉ - Khai giảng:
Lớp phục vụ phòng
        Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 3,230,000 đ - Chứng chỉ - Khai giảng:
Lớp tiếp tân khách sạn
        Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 4,250,000 đ - Chứng chỉ - Khai giảng:
Chương trình nhượng quyền thương hiệu ngành ẩm thực và khách sạn
        Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 12,000,000 đ - Chứng chỉ - Khai giảng:
Lớp quản lý bếp hiệu quả (Bếp trưởng)
        Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 4,680,000 đ - Chứng chỉ - Khai giảng:
Lớp quản lý nhà hàng
        Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 5,740,000 đ - Chứng chỉ - Khai giảng:
Lớp học quản lý Bar cao cấp
        Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 4,650,000 đ - Chứng chỉ - Khai giảng:
Lớp quản lý khách sạn thương mại
        Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 8,230,000 đ - Chứng chỉ - Khai giảng:
Lớp quản lý điều hành yến tiệc và nghiệp vụ
        Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 4,640,000 đ - Chứng chỉ - Khai giảng:
Khóa học quản lý resort
        Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 5,680,000 đ - Chứng chỉ - Khai giảng:
Lớp quản lý nguồn nhân lực
        Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 7,500,000 đ - Chứng chỉ - Khai giảng:
Lớp bếp chuyên đề Dimsum
        Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 5,580,000 đ - Chứng chỉ - Khai giảng:
Lớp bếp Âu  cơ bản
        Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 6,080,000 đ - Chứng chỉ - Khai giảng:
Lớp bếp Nhật
        Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (TP. Hồ Chí Minh)
Học phí: 5,580,000 đ - Chứng chỉ - Khai giảng: