KHÓA HỌC NGẮN HẠN

Khóa học nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng

Bằng cấp/chứng chỉ: Giấy chứng nhận

Học phí 1,100,000 đ

Địa điểm học

45 Nguyễn Thông , Quận 3 , Tp.HCM (Gần vòng xoay dân chủ), Tp.HCM

Lịch Khai giảng Sắp: 18-09-2016

Thời lượng học

5 tháng
Tối thứ 2 - 4 - 6 hàng tuần (từ 18h-20h45')

THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT

@ Quản trị nguồn nhân lực - nghệ thuật sử dụng quyền lực. @ Pháp luật liên quan đến kinh tế - thương mại.Phát triển văn hóa doanh nghiệp. @ Nghịêp vụ ngoại thương (các điều kiện thương mại - Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng thương mại-thanh toán và tín dụng quốc tế mở L/C – TTR). @ Nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng (soạn thảo văn bản - điện thoại-tiếp khách-tổ chức các buổi hội nghị-quản lý và lưu trữ hồ sơ...) @ Nghệ thuật lãnh đạo và tâm lý giao tiếp - thương lượng đàm phán. @ Các vấn đề về lễ tân. @  Trang phục, trang điểm công sở. @ Kỹ thuật phỏng vấn và dự tuyển, kinh nghiệm nghề thư ký.

Viện quản trị kinh doanh BMI

Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thông , Quận 3 , Tp.HCM (Gần vòng xoay dân chủ)

Website chính: www.bmi.edu.vn/

Liên lạc: 08.2260.9988 - 0918378890

Xem trang tổng hợp của DVDT này
Viện quản trị kinh doanh BMI